بسته ويژه هديه ماه تولد

با 50% تخفيف

براي اولين بار در ايران

هديه اي كامل و بي نظير براي هرآنكه دوستش داريد...

بسته ارزشمند ماه تولد شما با بيش از 50 % تخفيف استثنايي

هر بسته يك پكيج كامل شامل:

گردنبند، دستبند، عطر ماه تولد مي باشد

ارزش هر پكيج بيش از 36هزار تومان مي باشد

ولي به مناسبت جشنواره پاييزي

اين بسته بي نظير با قيمت استثنايي و 50 % تخفيف ارائه مي گردد 

 

 • گردنبند ماه تولد شما به ارزش 9900 تومان ( مشاهده )

 • دستبند ماه تولد شما به ارزش 6000 تومان ( مشاهده )

 • عطر ماه تولد شما به ارزش 13900 تومان ( مشاهده )

 • مجموعه ارزشمند فال و طالع بيني كاملا فارسي به ارزش 6000 تومان (مشاهده )

4 محصول ارزشمند در يك پكيج و با يك قيمت بي نظير و استثنايي

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين خرداد

 • دستبند متولدين خرداد

 • عطر متولدين خرداد

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36 هزارتومان

ولي به قيمت 19000

 خريد پستي

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين ارديبهشت

 • دستبند متولدين ارديبهشت

 • عطر متولدين ارديبهشت

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36 هزارتومان

ولي به قيمت 19000

 خريد پستي

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين فروردين

 • دستبند متولدين فروردين

 • عطر متولدين فروردين

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36 هزارتومان

ولي به قيمت 19000

 خريد پستي

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين شهريور

 • دستبند متولدين شهريور

 • عطر متولدين شهريور

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36هزارتومان

ولي به قيمت 219000

خريد پستي

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين مرداد

 • دستبند متولدين مرداد

 • عطر متولدين مرداد

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36هزارتومان

ولي به قيمت 19000

خريد پستي

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين تير

 • دستبند متولدين تير

 • عطر متولدين تير

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36هزارتومان

ولي به قيمت 19000

خريد پستي 

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين آذر

 • دستبند متولدين آذر

 • عطر متولدين آذر

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36هزارتومان

ولي به قيمت 19000

 خريد پستي

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين آبان

 • دستبند متولدين آبان

 • عطر متولدين آبان

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36هزارتومان

ولي به قيمت 19000

 خريد پستي

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين مهر

 • دستبند متولدين مهر

 • عطر متولدين مهر

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36هزارتومان

ولي به قيمت 19000

خريد پستي

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين اسفند

 • دستبند متولدين اسفند

 • عطر متولدين اسفند

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36هزارتومان

ولي به قيمت 19000

 خريد پستي

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين بهمن

 • دستبند متولدين بهمن

 • عطر متولدين بهمن

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36هزارتومان

ولي به قيمت 19000

خريد پستي 

بسته فوق العاده

 با 50% تخفيف اسثنايي

 • گردنبند متولدين دي

 • دستبند متولدين دي

 • عطر متولدين دي

بهمراه مجموعه طالع بيني فارسي

هديه به ارزش  36هزارتومان

ولي به قيمت 19000

 خريد پستي

 

4 محصول ارزشمند در يك پكيج و با يك قيمت بي نظير

همين حالا اين پكيج بي نظير را با 50 % تخفيف استثنايي تهيه

 و به كسي كه دوستش داريد هديه دهيد...