با اپلیکشن اندروید سایت جدید ترین موزیک ها را از دست ندهید

دانلود کنید : دانلود اپلیکیشن اندروید سایت

برخی زوج های هالیوودی هستند که از نظر قد هیچ تفاهمی با یکدیگر اما آنجا که عشق حرف اول را می زند، هیچ چیز دیگری  اهمیت نمی یابد. در اینجا زوج هایی که اختلاف قد زیادی با هم دارند را به شما معرندارند فی می کنیم.

 
مایلی سایرس و لیام همسورث
 
اختلاف قد: 26 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 
 

 
کریستینا ریچی  و اون بنجامین
 
اختلاف قد: 45 سانتی متر
 
 زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود
 

 
ریس ویترسپون و جیک جیلنهال
 
اختلاف قد: 26 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 
 

 
ریس ویترسپون و جیم توت
 
اختلاف قد: 31 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 
 

 
کیتی هولمز و تام کروز
 
اختلاف قد: 6 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 
 

 
کیث اربن و نیکول کیدمن
 
اختلاف قد: 10 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 
 

 
کریس هامفریز و کیم کارداشیان
 
اختلاف قد: 46 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 
 

 
شکیل اونیل و نیکول الکساندر
 
اختلاف قد: 56 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 
 

 
کریستن استوارت و رابرت پتینسون
 
اختلاف قد: 21 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود
 

 
سلما هایک و ادوارد نورتون
 
اختلاف قد: 25 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 

 

 
کورتنی کارداشیان و اسکات دیسیک
 
اختلاف قد: 28 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 
 

 
جیمی کولوم وسوفی دهل
 
اختلاف قد: 18 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 
 

 
فرگی و جاش دوهامل
 
 
اختلاف قد: 31 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 
 

 
مری کیت اولسن و الیویر سارکوزی
 
اختلاف قد: 33 سانتی متر
 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود 
 

 
کوین هارت و انیکو پریش
 
اختلاف قد: 8 سانتی متر

 
زوج های فیل و فنجون هالیوودی/اختلاف قد عجیب زوج های هالیوود